Shkolla Njuton

Na shkruani ketu per cdo pyetje

 

Kontaktet tona

 

Adresa: Rruga “Pjeter Budi”, Nr.25. 150 m mbi ish-drejtorine e Pergjithshme

te Tatim-Taksave, Rruga Elbasanit (0.52 mi)
Tirana, Albania

Nr. cel: 069 877 4854